Igår firade Facebook 6 år på internet och samtidigt gick Facebook själva ut med information om att man beräknar gå över 400 miljoner användare den här veckan.

Antal människor i världen är cirka 6 900 miljoner och frågan är hur många av dessa som har tillgång till internet, det vore intressant att räkna ut hur många procent av ”internetbefolkningen” som har Facebook.

För bara ett års sedan så hade Facebook hälften av antalet till användare, det innebär alltså en ökning med 200 miljoner på 12 månader.

Mitt i en annans framgång skapas också en annans undergång. Svenska sociala nätverkssidan Playahead stängs nämligen ned och det är ingen hemlighet att de flesta av besökarna flyttat till Facebook. 2007 hade man nära 600 000 besökare i veckan och sedan dess har antalet minskat till knappt 200 000 i veckan. Man har testat allt möjligt för att öka trafiken utan att lyckats och nu finner man ingen annan möjlighet än att stänga sida helt. Där har vi alltså två olika sidor av situationen där Facebook går ut som vinnare.

[tags]400 miljoner på Facebook, Facebook, användare, Playahead, intressant?[/tags]