Många IT-tekniker tar inte säkerhet på fulla allvar. Google som vanligtvis är duktiga på att ”visa vägen” har gjort det igen och meddelar att man gjort sin serverhall där Google Apps hanteras ifrån säkert för katastrofer.

Många tar idag backups på olika sätt och bevarar dessa backups på något säkert ställe i kontoret eller hemma. Men vad händer när en katastrof sker (se video)?

Kortfattat betyder Googles säkerhetsåtgärd att du aldrig kan förlora ett mail. Så varje åtgärd du tar i Gmail replikeras omedelbart till två olika serverhallar på en gång, så om en serverhall misslyckas, kommer Google att överföra datan över till den andra.

Detta ingår alltså helt gratis och även andra tjänster inom Google Apps (Google Sites, Google Docs, Google Calendar mfl.) replikeras också gratis.

[tags]Google Apps, säkerhet, serverhall, katastrof, Google, intressant?[/tags]
techcrunchG