Ofta kan man se på forum och andra diskussionsmedier där folk blir uppmanade att helt enkelt söka efter ett svar på sin fråga. Det är möjligt att läsaren tycker att frågan är väldigt simpel och att man lika gärna kunnat undvika frågan om personen som frågar hade sökt innan. En mening som använts flitigt är Google is your friend.

För den som vill göra det lite roligare med att uppmana en sökning kan använda sig av Let me google that for you. Det går ut på att man skriver in sökordet som troligtvis hjälper personen som frågar och man får efter det en länk som man ger till denne. Han eller hon kommer via den länken sedan kunna se en liten ”film” om hur enkelt det är att söka efter svar.

Testa själv: Vilken är världens snabbaste bil?

Google is your friend

Google is your friend

[tags]Google[/tags]