Robbster.se

Etikett: tips

Tips: Visa senaste inlägg i WordPress med kod

En rolig sak med WordPress är alla plugins men ibland kan det vara värt att hoppa över ett plugin för att istället koda själv. Detta sparar utrymme och laddningstid. Här kommer koden för hur man visar senaste inlägg.

För att visa senast 10 inlägg så skall koden se ut så här:

<?php query_posts('showposts=10'); ?>
<h2>Senaste 10 inlägg</h2>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
- <a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a><br>
<?php endwhile;?>

Denna kod kopierar du in i temat där du vill att senaste inläggen skall synas. Koden har en rubrik, 10 senaste inlägg med titel och en radbrytning efter varje inlägg. showposts=10 bestämmer att det är 10 senaste inlägg som skall synas.

För att visa senaste 5 till 15 inlägg skall koden se ut så här:

<?php query_posts('showposts=10&offset=5'); ?>
<h2>Läs mer - senaste inlägg nummer 5 till 15</h2>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
- <a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a><br>
<?php endwhile;?>

Skillnaden är &offset=5 i den första raden och den bestämmer att showposts=10 skall börja visa inlägg från och med inlägg nummer 5. Detta använder bland annat jag längst ned på min förstasida, då min förstasida visar 5 inlägg så vill jag att 10 inlägg efter det skall visas fast bara med titel.

Så här ser senast inlägg nummer 5 till 15 ut i min blogg

Så här ser senast inlägg nummer 5 till 15 ut i min blogg


[tags]Wordpress, kod, senaste inlägg, intressant? Pusha? [/tags]

Få LightWord att fungera med ÅÄÖ

LightWord är ett tema för WordPress som är skapat av Andrei. Om du har laddat hem LightWord och har problem med ÅÄÖ så löser du det så här:

1. Klicka på LightWord-inställningar under Utseende.

2. Vid Cufon-inställningar väljer du Extra.

3. Spara ändringarna.

Få LightWord att fungera med ÅÄÖ

Copyright © 2021 Robbster.se

Temacred: Anders NorenUpp ↑