Google dominerar internetEnligt en ny undersökning visar det sig att jätten Google står för den största källan (6%) av all internettrafik i världen.

Dessa uppgifter kommer från en ny rapport från Arbor Networks, som just avslutat en den största studien av den globala trafiken sedan starten av den kommersiella internet i mitten av 1990-talet.

Det är inte bara Google som slåss uppe på trafiktoppen utan de är 30 stora företag utöver Google, så som Facebook och YouTube, som svarar för 30% av all internettrafik.

Vad beträffar internettrafiken så står mer än hälften (52%) av webbaserad trafik (från 42% år 2007). Den återstående trafiken kommer från e-post och privata nät.

[tags]Google, internet, trafik, YouTube, Facebook, intressant? Pusha?[/tags]