YouTube har meddelat att det laddas upp 24 timmars film varje minut via deras hemsida.

Det innebär att det laddas upp nästan 4 års filmande per dag!

Förra året i maj meddelade YouTube att man snittade 20 timmars film varje minut och därifrån fortsätter det att öka än.

Här nedanför kan du se grafik av den positiva kurvan med antal timmar.

[tags]YouTube, timmar, film, minuter, 24, intressant?[/tags]